Trang sức Nora

Chính sách vận chuyển

Chính sách vận chuyển

  • Nhằm đáp ứng nhu cầu và bảo vệ tối đa quyền lợi khách hàng khi sử dụng dịch vụ của Nora. Nora đã triển khai chính sách hỗ trợ việc xem và kiểm tra hàng hóa khi giao hàng cả ở trên Website và Facebook của Nora.
  • Khách hàng khi nhận hàng từ nhân viên vận chuyển: vui lòng kiểm tra hộp hàng còn nguyên vẹn 02 tem niêm phong Nora, khách hàng có thể mở hàng để kiểm tra hàng hóa bên trong hộp hàng. Khuyến khích khách hàng quay lại Video trong suốt quá trình kiểm tra hàng để những vấn đề phát sinh được dễ dàng xử lý
  • Khách hàng có thể thanh toán tiền mặt dễ dàng khi thật sự hài lòng với sản phẩm và chất lượng dịch vụ của Nora.
  • Nora sẽ không tính bất kỳ khoản phí nào cho đến khi khách hàng hoàn toàn đồng ý.
  • Toàn bộ sản phẩm Nora đã được kiểm tra chất lượng trước khi đóng gói niêm phong 2 lớp.
  • Lớp 1: Sản phẩm của quý khách được đặt vào hộp trang sức Nora và được niêm phong lớp 1 bằng Tem Nora.
  • Lớp 2: Hộp vận chuyển sẽ được gói kín, niêm phong bằng 02 Tem Nora ở giữa mỗi nắp hộp và dán băng keo thương hiệu Nora xung quanh thành hộp.